Wstępna rejestracja i wniesienie opłaty konferencyjnej: do 31 marca 2020 r. (w zakładce - formularz rejestracyjny)

Przysłanie abstraktów: do 31 marca 2020 r.

Informacja o akceptacji abstraktu: do 15 kwietnia 2020 r.

Końcowy termin wniesienia opłaty konferencyjnej: do 30 kwietnia 2020 r.

Trzeci komunikat: kwiecień/maj 2020 r.