1. Metody oceny podatności wód podziemnych

2. Nowe metody i techniki w badaniach wód podziemnych

3. Odwodnienia budowlane i kopalniane

4. Eksploatacja wód podziemnych i ich monitoring

5. Zasoby wód podziemnych i ich ochrona

6. Analiza ryzyka w procesie ustanawiania strefy ochronnej ujęć wód podziemnych

7. Zanieczyszczenie wód podziemnych i problemy w identyfikacji ich źródeł, remediacja środowiska gruntowo-wodnego

8. Wpływ zmian klimatycznych na wody podziemne

9. Prezentacja międzynarodowych projektów hydrogeologicznych realizowanych w Polsce