Uczestnicy zgłaszający artykuły proszeni są o przysłanie abstraktu zgodnie z wymogami:
1. Abstrakt proszę przesłać e-mailem na adres: konferencja.HOZiU@us.edu.pl.
Termin wysyłania abstraktów został przedłużony do dnia 31.03.2020 r.
2. Objętość abstraktu wydrukowanego w materiałach konferencyjnych maksymalnie 1 strona
3. Format strony i układ tekstu:
rozmiar strony A4 (210x297 mm),
wszystkie marginesy 2,5 cm,
czcionka Calibri, rozmiar 12,
odstęp 1,5,
styl standardowy,
nie stosować dzielenia wyrazów,
oddzielać pustym wierszem składowe abstraktu.
4. Składowe abstraktu:
TYTUŁ REFERATU – czcionka pogrubiona, rozmiar 16, wersaliki
Nazwiska autorów – czcionka pogrubiona, rozmiar 14
Afiliacja – kursywa
Słowa kluczowe – 5 do 10 słów

Zaakceptowane abstrakty będą opublikowane w zbiorze abstraktów przygotowanym na Konferencję.
W późniejszym terminie planowane jest zamieszczenie wybranych, pełnych artykułów w punktowanych czasopismach krajowych lub przygotowanie specjalnej monografii.