przed 31 marca 2020r. po 31 marca 2020r. do 30 kwietnia 2020r.
Uczestnictwo w sesji jubileuszowej w Sosnowcu w dn. 25.06.2020r. 150 zł 200 zł
Członkowie SHP 800 zł 900 zł
Osoby nie będące członkami SHP 900 zł 1000 zł

Opłata konferencyjna obejmuje odpowiednio: uczestnictwo we wszystkich sesjach, materiały konferencyjne, napoje i przekąski podczas przerw w obradach, obiady (25 i 26.06.2020 r.), uroczystą kolację w Ustroniu (25.06.2020 r.), ognisko w Ustroniu (26.06.2020 r.).

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów wycieczki konferencyjnej w dniu 26.06.2020 r. (szczegóły w 3 komunikacie, przewidywany koszt wycieczki - 60 zł).

W przypadku rezygnacji przed 15 maja 2020 r. możliwy będzie zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Zwrot kosztów nie będzie możliwy po 15 maja 2020 r.

Wpłatę należy dokonać na rachunek:
74 1050 1214 1000 0007 0000 7909
z dopiskiem: HOZiU– nazwisko i imię uczestnika