Komitet naukowyPrzewodniczący: dr hab. inż. Jacek Różkowski, prof. UŚ

dr hab. Przemysław Bukowski, prof. GIG
prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski
dr hab. inż. Mariusz Czop
dr hab. Krzysztof Dragon, prof. UAM
prof. dr hab. Józef Górski
dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec, prof. UMK
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski
prof. dr hab. Ewa Krogulec
dr hab. Krzysztof Labus, prof. PŚ
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Marciniak
dr hab. Henryk Marszałek, prof. UWr.
prof. dr hab. inż. Jacek Motyka
dr hab. inż. Kajetan d`Obyrn, prof. AGH
prof. dr hab. Jan Przybyłek
dr hab. inż. Adam Postawa
prof. dr hab. Andrzej Sadurski
prof. dr hab. Stanisław Staśko
prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska - Plewa
prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański
dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. AGH
dr hab. Andrzej Witkowski, prof. UŚ

Komitet organizacyjny


Przewodnicząca: dr Hanna Rubin

Sekretarz: mgr Dorota Grabala

Członkowie: dr Dominika Dąbrowska, dr Sabina Jakóbczyk-Karpierz, mgr Ewa Kaczkowska,
mgr Kinga Ślósarczyk, dr Krystyn Rubin, dr Sławomir Sitek, dr Piotr Siwek, dr inż. Marek Sołtysiak, mgr Jacek Wróbel