Zespół hydrogeologów z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na
III ogólnopolską konferencję poświęconą problematyce
hydrogeologii obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych,
nawiązującą do dwóch poprzednich spotkań poświęconych tej tematyce w 1998 i 2005 roku.

Impulsem do zorganizowania kolejnego spotkania był fakt, iż w 2020 roku mija 45 lat działalności zespołu hydrogeologów w Uniwersytecie Śląskim,
a także jest to jubileusz pracy dwóch wiodących członków tego zespołu -
Pana Profesora Andrzeja Kowalczyka i Pana Profesora Andrzeja Witkowskiego.